مسیج های عاشقانه و احساسی

http://uosms.ir/wp-content/uploads/2015/04/uosms-Recovered2.jpg

مسیج های عاشقانه و احساسی

بحث سر گرما بود

گفتی مرا ببوس

مقابل “لب هایت”

شرمگین شد “ونوس”

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

قهر که می کنی،لبخند نزن

چای تلخ را در فنجان می ریزند نه در قندان !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

ابر و باد و مه و خورشید و من و چرخ و فلک

آه خوبم نفس چند نفر دست “تو” است ؟!

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

“تو” با همه ی جهان فرق داری

و من عاشق همین حس تبعیضم !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

کاش لبخند بودم

درست روی لبت

نقش می بستم !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت

شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !!

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

هرصبح با صدای عطر “تو” بیدار می شوم

کوکِ ساعت بهانه است !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

“تو” در آسمــــــان هایی

اینجا روی زمین

تنها با تصویرت عاشق می شوند !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

بدهکار هیچکس نیستم

جز همین ماه،که “تو” را مدام.به یادم می آورد !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

این گل ها که می بینی

گل نیستند، “تویی”

تکثیر شده ایی !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

کار دیگری نداریم من و خورشید

برای دوست داشتنت

بیدار می شویم هرصبح !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک

کدام را ببینم؟!  کدام را ببوسم؟!

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

من فقط ساز “تو” ام

تنها ” تو” نوازشم کن

تنها  “تو”  مرا بنواز !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

ماه را مـــی بوسم

دهانم بوی ” تو” را می گیرد !

 

>>مسیج های عاشقانه و احساسی<<

 

کمی از مرا بده

بروم کمک بیاورم

بیشتر عاشقت شوم !

/ 0 نظر / 14 بازدید