اس ام اس جدید و زیبای ۹۴

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید

خوب به آن حمله نکنید ، بد از آن دفاع کنید

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

گفتی خداحافظ

گفتم نمی خواهی مرا ؟

باشد نخواه

کاش می گفتی چرا ؟

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

تو ماه را دوست داری

من ماه هاست که ، تو را

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

چشمهایت معصوم

شور عشقی به دلم ریخته ای

خنده هایت شیرین

شور و شیرین به هم آمیخته ای

شب پر از وسوسه دیدار است

گرم و آرام بیا منتظرم

چشم من بیدار است

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد

و سه تا کوچه و پس کوچه و یک عمر بیابان دارد

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست

معجزه تویی که بین میلیون ها دوست تکی

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

عاشقم اماعاشق عاشقی که

عشق از او سرچشمه می گیرد

نکند خدا را لابه لای دلتنگی ها گم کنیم

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

به سلامتی دوستانی

که دلگیریشون رو به گردن غروب می اندازن

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

خودت نیستی ولی هنوز عشق خیالیت در رگ هایم جریان دارد

و قلبم میتپد با عشقی که تو در رگهای من جا گذاشتی

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

مرا دوست بدار

به سان  گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

بعد باز هم مرا نگاه کن

 

^^^اس ام اس جدید و زیبای ۹۴^^^

 

آدم های تنها عاشق می شوند

آدم های عاشق ، تنها

مرگ اگر نبود تا ابد دور خودمان می چرخیدیم

/ 0 نظر / 14 بازدید