اس ام اس آغوش برای همسر

http://uosms.ir/wp-content/uploads/2015/04/uosms-Recovered-Recovered.jpg

اس ام اس آغوش برای همسر

دریا که آغوش تــــو باشد

من شــناگری میشوم مبتدی!

مرا رهــا کن

بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

دیگر بالش هم آغـــوش مرا دوست ندارد

این را از گل های پژمرده شده ی روی لباسش فهمیدم

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

“بیــا بــغــلم”

به راستی چه سحر و جادویی ست در این دو کلمه ؟

که شنیدنش در اوج غم ها عجیب آدم را آرام میکند

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

گاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته

و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی

حتی یک آغوش خیـــالی

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

قــفل دستانت را بـــگشا

آنقدر خسیس مــباش !

فقط کمی آغوش میخواهم همین

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

آغــوشت بوی تلخ که هیچ بوی غرور میدهد !

و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

زیــباترین معــاشقه آغوش است

زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمی گیرد

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

حسود نیستم

اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که

شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

قصه ازآنجاشروع شدکه خیلی عصبانی بود

گفت اگه دوستم داری ثابت کن گفتم چه جوری

تیغ روبرداشت وگفت رگتو بزن

گفتم مرگ وزندگی دست خداست

گفت پس دوستم نداری

تیغو برداشتم.و رگمو زدم وقتی داشتم

توآغوش گرمش جون میدادم اروم زیرلب گفت

اگه دوستم داشتی تنهام نمی ذاشتی

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

وقتى در آغوشم آرام می گرفت

چشمانش را می بست

نمیدانم از احساسش بود

یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

از عجایب عشق

تنها همان آغوشی آرامت می کند که دلت را به درد می آورد

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

من “کوهی” از دردم

بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر

بــگذار تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

در آغـــوشم که می گیری حلقه ی دستانت

به دور کمرم حلقه ای ست.از جنس نیاز

و ناز من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی می کند

 

^^^اس ام اس آغوش برای همسر^^^

 

آغوش گرم تـــــو مهر باطلی ست

بر همه ی سردی های روزگار

/ 0 نظر / 15 بازدید